Sơ đồ cầu chì và rơ le Renault Scenic IV (2017-2019..)

Renault

Trong bài viết này, chúng tôi xem xét Renault Scenic thế hệ thứ tư, có sẵn từ năm 2017 đến nay. Ở đây bạn sẽ tìm thấy sơ đồ của hộp cầu chì  Renault Scenic IV 2017, 2018 và 2019  , thông tin về vị trí của các bảng cầu chì bên trong xe và sự phân công của từng cầu chì (cách sắp xếp các cầu chì).

Sắp xếp cầu chì Renault Scenic IV 2017-2019…

Hộp cầu chì trong khoang hành khách

Vị trí hộp cầu chì

Hộp cầu chì nằm sau hộc chứa đồ bên dưới và bên trái tay lái.Vị trí của các cầu chì trong khoang hành khách: Renault Scenic IV (2017-2019- ..)

Mở cửa trập A. Nhấn vào dưới cùng của clip 1 và đồng thời kéo cửa trập A để tháo nó ra và tiếp cận các cầu chì.

Quảng  cáo quảng cáo


Phân bổ cầu chì

redactor3
Rate author
Add a comment