Sơ đồ cầu chì và rơ le KIA Seltos (2019-2020-..)

KIA

KIA Seltos subcompact crossover có sẵn từ năm 2019 cho đến ngày hôm nay. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy sơ đồ của hộp cầu chì  KIA Seltos 2019 và 2020  , nhận thông tin về vị trí của các bảng cầu chì bên trong xe và tìm hiểu về cách phân công của từng cầu chì (cầu chì bố trí) và rơ le.

Cách bố trí cầu chì KIA Seltos 2019-2020-…


Cầu chì cho bật lửa (ổ cắm điện) của KIA Seltos  nằm trong hộp cầu chì trên bảng điều khiển – xem cầu chì “POWER OUT 1” (Ổ cắm phía trước số 1) và “POWER OUTLET 2” (Ổ cắm điện phía trước số 1)).

Vị trí hộp cầu chì

bảng điều khiển

Hộp cầu chì nằm sau nắp ở phía người lái của bảng điều khiển.Vị trí của các cầu chì trong khoang hành khách: KIA Seltos (2019-2020- ..)

Khoang động cơ

Vị trí của các cầu chì trong khoang động cơ: KIA Seltos (2019-2020- ..)

Sơ đồ hộp cầu chì

Quảng  cáo quảng cáo

2019, 2020

bảng điều khiển

Sơ đồ hộp cầu chì bảng điều khiển: KIA Seltos (2019-2020- ..)

Chỉ định cầu chì trong hộp cầu chì bảng điều khiển (2019, 2020)Chỉ định cầu chì trên bảng điều khiển: KIA Seltos (2019-2020- ..)

Quảng  cáo quảng cáo

 

Khoang động cơ

Sơ đồ hộp cầu chì dưới mui xe: KIA Seltos (2019-2020- ..)

Chỉ định cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ (2019, 2020)Chỉ định cầu chì trong khoang động cơ: KIA Seltos (2019-2020- ..)

Chuyển tiếp (2019, 2020)Chuyển tiếp: KIA Seltos (2019-2020- ..)

redactor3
Rate author
Add a comment