Sơ đồ cầu chì và rơ le BMW i3 (2014-2019 ..)

BMW

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy sơ đồ hộp cầu chì  BMW i3 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019  , biết thông tin về vị trí của các bảng cầu chì bên trong xe và tìm hiểu thêm về cách phân công từng cầu chì (cách sắp xếp các cầu chì).

Sắp xếp cầu chì BMW i3 (2014-2019 ..)


Hộp cầu chì dưới hộp găng tay

Vị trí hộp cầu chì

Nó nằm ở chân hành khách dưới hộp đựng găng tay (bỏ lớp lót và nắp cầu chì).

Sơ đồ hộp cầu chì

Sơ đồ hộp cầu chì bảng điều khiển: BMW i3 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Quảng  cáo quảng cáo

Phân bổ cầu chì
Sự sắp xếp của các cầu chì có thể khác nhau! Bản đồ phân bổ cầu chì chính xác của bạn nằm gần hộp cầu chì.

Sắp xếp cầu chì: BMW i3 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

redactor3
Rate author
Add a comment